Privacy & cookie beleid

Xue Mei Arts & Crafts gevestigd aan Vrouw Juttenland 21 te 2611LB Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Xue Mei’s Arts & Crafts

Vrouw Juttenland 21
2611 LB Delft
Telefoon 015-2159968  

Xuemei Dijkstal is de Functionaris Gegevensbescherming van Xue Mei’s Arts & Crafts. Zij is te bereiken via info(at)xuemei.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xue Mei’s Arts & Crafts verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam, deze is nodig voor de factuur en voor de communicatie
– Telefoonnummer, deze wordt gebruikt om contact met je te kunnen opnemen als je het retour formulier invult. 
– E-mailadres, deze is nodig om je een offerte te sturen en voor verdere communicatie
– Adres, deze is nodig om product op te sturen en voor verdere communicatie
– Inloggegevens van de WordPress webshop. Deze mag je aanmaken om vaste klant te zijn, zodat de website de volgende keer al je gegevens heeft.
– IP-adres, ik gebruik Google Analytics (om te zien hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, op welke knoppen ze klikken, in welke stad ze wonen, Google Adwords (om zelf advertenties in Google te plaatsen en eventueel remarketing toe te passen. Dit betekent dat je mijn advertentie ook op andere websites kunt tegenkomen als je op mijn website bent geweest), Google Adsense (voor advertentie doeleinden van andere partijen, ik verdien als je klikt op zo’n advertentie) en hotjar, (gratis versie om te zien hoe mensen zoals jij over mijn website surfen)
– Locatiegegevens, ik gebruik Google Analytics (om te zien hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, op welke knoppen ze klikken, in welke stad ze wonen, Google Adwords (om zelf advertenties in Google te plaatsen en eventueel remarketing toe te passen. Dit betekent dat je mijn advertentie ook op andere websites kunt tegenkomen als je op mijn website bent geweest), Google Adsense (voor advertentie doeleinden van andere partijen, ik verdien als je klikt op zo’n advertentie) en hotjar, (gratis versie om te zien hoe mensen zoals jij over mijn website surfen)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website, ik gebruik Google Analytics (om te zien hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, op welke knoppen ze klikken, in welke stad ze wonen, Google Adwords (om zelf advertenties in Google te plaatsen en eventueel remarketing toe te passen. Dit betekent dat je mijn advertentie ook op andere websites kunt tegenkomen als je op mijn website bent geweest), Google Adsense (voor advertentie doeleinden van andere partijen, ik verdien als je klikt op zo’n advertentie) en hotjar, (gratis versie om te zien hoe mensen zoals jij over mijn website surfen)
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen, ik gebruik Google Analytics (om te zien hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, op welke knoppen ze klikken, in welke stad ze wonen, Google Adwords (om zelf advertenties in Google te plaatsen en eventueel remarketing toe te passen. Dit betekent dat je mijn advertentie ook op andere websites kunt tegenkomen als je op mijn website bent geweest), Google Adsense (voor advertentie doeleinden van andere partijen, ik verdien als je klikt op zo’n advertentie) en hotjar, (gratis versie om te zien hoe mensen zoals jij over mijn website surfen)
– Internetbrowser en apparaat type, ik gebruik Google Analytics (om te zien hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, op welke knoppen ze klikken, in welke stad ze wonen, Google Adwords (om zelf advertenties in Google te plaatsen en eventueel remarketing toe te passen. Dit betekent dat je mijn advertentie ook op andere websites kunt tegenkomen als je op mijn website bent geweest), Google Adsense (voor advertentie doeleinden van andere partijen, ik verdien als je klikt op zo’n advertentie) en hotjar, (gratis versie om te zien hoe mensen zoals jij over mijn website surfen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Xue Mei’s Arts & Crafts verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Als je een bedrijf bent: burgerservicenummer (BSN) Deze wordt opgezocht bij de KVK voor  opmaken van de factuur 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Xue Mei’s Arts & Crafts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling en factuur
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, hierbij wordt alleen de naam en emailadres gebruikt. De email service wordt door Mailchimp uitgevoerd
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Xue Mei’s Arts & Crafts analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Xue Mei’s Arts & Crafts volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Xue Mei’s Arts & Crafts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Xue Mei’s Arts & Crafts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Xue Mei’s Arts & Crafts) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Xue Mei’s Arts & Crafts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > bewaartermijn: 10 jaar > reden: Belastingdienst Personalia > bewaartermijn: 10 jaar > reden: Belastingdienst Adres >bewaartermijn: 10 jaar > reden: Belastingdienst.  Alles van Google en Hotjar wordt automatisch door Google verwijderd na 26 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Xue Mei’s Arts & Crafts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Xue Mei’s Arts & Crafts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Xue Mei’s Arts & Crafts gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Xue Mei’s Arts & Crafts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
[ Cookie: Woocommerce Functie: Winkel cookie die je winkelmand bewaart Bewaartermijn: 26 maanden ]
[ Cookie: Googly Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 26 maanden ]
[ Cookie: Googly Adwords Functie: remarketing cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 26 maanden ]
[ Cookie: Hotjar Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]
Wil je precies weten wat voor cookies er op dit moment zijn: klik op het groene slotje (links van de url van deze pagina, je ziet nu alle cookies als het goed is. Per cookie kun je de verlooptijd zien en eventueel verwijderen)
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Xue Mei’s Arts & Crafts en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info(at)xuemei.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Xue Mei’s Arts & Crafts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Xue Mei’s Arts & Crafts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info(at)xuemei.nl

Winkel filter